Azəri KodlarHtml RənglərSimvol KodlarDünya Domainləri
Simvol Kodları:
  ♥   -   ♥

  §   -   §

  ©   -   ©

  «   -   «

  ®   -   ®

  °   -   °

  ²   -   ²

  »   - »

  ¼   - ¼

  ½   - ½

  ¾   - ¾

  ē   - ē

  ő   - ő

  Δ   - Δ

  Θ   - Θ

  Σ   - Σ

  Ω   - Ω

  β   - β

  ←   - ←

  ↑   - ↑

  →   - →

  ↓   - ↓

  ↔   - ↔

  ↕   - ↕

  ↖   - ↖

  ↗   - ↗

  ↘   - ↘

  ↙   - ↙