Azəri KodlarHtml RənglərSimvol KodlarDünya Domainləri
Azəri Əlifbası:
  Ö   -   Ö

  ö   -   ö

  Ü   -   Ü

  ü   -   ü

  Ç   -   Ç

  ç   -   ç

  Ğ   -   Ğ

  ğ   -   ğ

  İ   -   İ

  ı   -   ı

  Ə   -   Ə

  ə   -   ə

  Ş   -   Ş

  ş   -   ş